Ogłoszenia parafialne

29 marca - V Niedziela Wielkiego Postu

  

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 29 marca 2020 r.

1. Przypominamy, że Jego Eminencja Ksiądz Kardynał udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej do odwołania i zachęca do zachęca do uczestnictwa w tych dniach we Mszy świętej za pośrednictwem telewizji, radia i internetu.

2. Msze święte odprawiane będą w naszej parafii w niedzielę według porządku niedzielnego, w tygodniu według porządku tygodniowego – Ograniczamy możliwość uczestnictwa we Mszach św. (niedzielnych, obrzędowych, w dni powszednie) do osób zamawiających intencję mszalną oraz osób z terenu parafii lub, w wypadku pogrzebu, do najbliższej rodziny - z zasadą obecności w liczbie uczestników nie większej niż 5 osób, przewidzianej w rozporządzeniu organów państwowych.

3. W przyszłą niedzielę (5 kwietnia) odwołana jest Msza święta o godz. 16.20 dla Kół Żywego Różańca.

4. Kancelaria Parafialna do odwołania otwarta będzie tylko w godzinach przedpołudniowych tj. 10.00 - 12.00

5. W związku z rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa zachęcamy wszystkich Parafian do wspólnej modlitwy w intencji zahamowania epidemii, o łaskę zdrowia dla chorych, o łaskę zbawienia dla zmarłych, o światło Ducha świętego dla lekarzy i personelu medycznego oraz osób i służb koordynujących działania na wszelkich szczeblach państwowych, samorządowych i kościelnych. Zachęcamy wszystkich Parafian do duchowej jedności w godzinie Apelu Jasnogórskiego poprzez odmówienie jednej dziesiątki różańca w tej intencji w swoich domach.


Może warto udostępnić znajomym?
Msze Święte
Dni powszednieNiedziela i święta
7:00 7:00
7:30
8:30
10:00
11:30 (dla rodzin)
13:00
17:30
18:00 18:00 (dla młodzieży)
Spowiedź

Podczas każdej mszy świętej oraz w I-piątek mięsiąca od 16:00


Adoracja Najświętszego Sakramentu

Codziennie w małym kościele od 8:00 do 18:00