Pismo święte zaczyna się od opisu stworzenia mężczyzny i kobiety na obraz i podobieństwo Boże, a kończy wizją „Godów Baranka” (Ap 19, 7. 9). Od początku do końca Pismo święte mówi o małżeństwie i jego „misterium”, o jego ustanowieniu i znaczeniu, jakie nadał mu Bóg, o jego początku i celu, o różnych sposobach jego urzeczywistniania w ciągu historii zbawienia, o jego trudnościach wynikających z grzechu i jego odnowieniu „w Panu” (1 Kor 7, 39), w Nowym Przymierzu Chrystusa i Kościoła.

Małżeństwo w porządku stworzenia

„Głęboka wspólnota życia i miłości małżeńskiej, ustanowiona przez Stwórcę i unormowana Jego prawami, zawiązuje się przez przymierze małżeńskie. Sam bowiem Bóg jest twórcą małżeństwa”. Powołanie do małżeństwa jest wpisane w samą naturę mężczyzny i kobiety, którzy wyszli z ręki Stwórcy. Małżeństwo nie jest instytucją czysto ludzką, chociaż w ciągu wieków mogło ulegać licznym zmianom w różnych kulturach, strukturach społecznych i postawach duchowych. Ta różnorodność nie powinna prowadzić do zapomnienia o jego wspólnych i trwałych cechach. Chociaż godność tej instytucji nie wszędzie ukazuje się z taką samą jasnością, to jednak we wszystkich kulturach istnieje pewne zrozumienie dla znaczenia związku małżeńskiego. „Szczęście osoby i społeczności ludzkiej oraz chrześcijańskiej wiąże się ściśle z pomyślną sytuacją wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej.

Bóg, który stworzył człowieka z miłości, powołał go także do miłości, która jest podstawowym i wrodzonym powołaniem każdej istoty ludzkiej. Człowiek został bowiem stworzony na obraz i podobieństwo Boga, który sam jest Miłością. Ponieważ Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, ich wzajemna miłość staje się obrazem absolutnej i niezniszczalnej miłości, jaką Bóg miłuje człowieka. Jest ona dobra, co więcej bardzo dobra, w oczach Stwórcy. Miłość małżeńska, którą Bóg błogosławi, jest przeznaczona do tego, by była płodna i urzeczywistniała się we wspólnym dziele zachowywania stworzenia: „Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: <Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną>” (Rdz 1, 28).

Pismo święte stwierdza, że mężczyzna i kobieta zostali stworzeni wzajemnie dla siebie: „Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam”. Bóg daje mu niewiastę, „ciało z jego ciała”, to znaczy równą mu istotę, jako „pomoc przychodzącą od Pana”. „Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem” (Rdz 2, 24). Jezus wskazuje, że oznacza to nienaruszalną jedność ich życia, przypominając, jaki był „na początku” zamysł Stwórcy: „A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało” (Mt 19, 6).

Informacje dla narzeczonych

Miejscem zawarcia sakramentu małżeństwa jest parafia stałego miejsca zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego, gdzie dopełnia się wszystkich formalności przedślubnych.

Jeśli jesteście naszymi parafianami i planujecie ślub w innym kościele:

  • można przeprowadzić całe przygotowanie i formalności w owej parafii (oczywiście, za zgodą tamtejszego ks. proboszcza), po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody w naszej kancelarii,
  • można przeprowadzić całe przygotowanie i formalności w naszej parafii, a następnie uzyskać tzw. licencję na zawarcie samego małżeństwa w innym kościele (oczywiście, za zgodą tamtejszego ks. proboszcza).

Jeżeli nie jesteście naszymi parafianami i planujecie ślub w naszym kościele:

  • można przeprowadzić całe przygotowanie i formalności w naszej parafii, po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody w Waszej parafii zamieszkania (narzeczonej albo narzeczonego),
  • można przeprowadzić całe przygotowanie i formalności w Waszej parafii, a następnie uzyskać tzw. licencję na zawarcie samego małżeństwa w naszym kościele – wtedy potrzebujecie zgłosić się do Waszej parafii zamieszkania (narzeczonej albo narzeczonego).

Termin ślubu z konkretną godziną warto odpowiednio wcześniej zarezerwować w zakrystii lub w kancelarii (można telefonicznie).

Przygotowanie

Aby dostąpić sakramentu małżeństwa należy spełnić następujące wymogi:

  • ukończyć katechizację z zakresu szkoły podstawowej, gimnazjalnej i średniej;
  • przejść tzw. kurs przedmałżeński (więcej informacji poniżej)
  • odbyć trzy spotkania w poradni życia małżeńskiego przez oboje narzeczonych; w naszej parafii czynna jest w środy, w godz. 19.00-21.00 w domu katechetycznym (wejście od ul. Horacego); trzeba umawiać się telefonicznie na te spotkania; prowadzi je Doradca Życia Rodzinnego, p. Paulina, tel. 503569412 (dzwonić pon - pt 10 - 20.00);
  • odbyć dwukrotnie spowiedź przedślubną: pierwszą w tygodniu wygłoszenia zapowiedzi, drugą w ostatnim tygodniu przed ślubem.

Formalności

Kandydaci do zawarcia Sakramentu Małżeństwa powinni zgłosić się do Kancelarii Parafialnej co najmniej 3 miesiące przed planowaną datą ślubu.

Powinni posiadać następujące dokumenty:

1. Świadectwo Chrztu do ślubu wydane nie dawniej jak 3 miesiące przed datą ślubu, na którym będzie adnotacja o przyjęciu Sakramentu Bierzmowania. Jeżeli takiej adnotacji nie ma, należy dostarczyć:

2. Świadectwo Bierzmowania

3. Dokumenty z USC – do ślubu konkordatowego

4. Zaświadczenie o odbyciu Nauk Przedmałżeńskich

5. Zaświadczenie o 3 spotkaniach w Poradni Rodzinnej, która w naszej Parafii czynna jest w środy w godz. 19-21.00 w Domu Katechetycznym (wejście od ul. Horacego). Trzeba umawiać się telefonicznie na te spotkania. Prowadzi je Doradca Życia Rodzinnego, p. Paulina, tel. 503569412, pon - pt 10 - 20.00.

Cykl Nauk Przedmałżeńskich dla narzeczonych składa się z 10 kolejnych spotkań, które odbywają się we czwartki o godz. 19.00 w Domu Katechetycznym (wejście od ul. Horacego).

Cykl Nauk Przedmałżeńskich prowadzony jest przez księdza, a także Doradcę Rodzinnego. 

W 2019 roku odbędą się:

Cykl 1:

Marzec Kwiecień Maj

7 (pierwsza), 14, 21, 28 marzec; 4, 11, 25 kwiecień; 9 maj (przedostatnia i ostatnia)

Cykl 2

Wrzesień Październik

5 (pierwsza), 12, 19, 26 wrzesień; 3, 10, 17, 24, 31 pażdziernik (przedostatnia i ostatnia)

Organista: p. Marek, tel. 882 047 267

Zakrystianka: s. Ewa, tel. 22 864 33 53 (wystrój kościoła)
Msze Święte
Dni powszednieNiedziela i święta
7:00 7:00
7:30
8:30
10:00
11:30 (dla rodzin)
13:00
17:30
18:00 18:00 (dla młodzieży)
Spowiedź

Podczas każdej mszy świętej oraz w I-piątek mięsiąca od 16:00


Adoracja Najświętszego Sakramentu

Codziennie w małym kościele od 8:00 do 18:00