Zapowiedzi

W tym miejscu podajemy informacje o zapowiedziach przedślubnych zgłoszonych do naszej parafii.

Do zawarcia Sakramentu Małżeństwa w najbliższym czasie przygotowują się następujące osoby: 

 

  

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

XVI Niedziela zwykła – 23 lipca 2017 r.

Następujące osoby planują zawrzeć sakramentalny związek małżeński:

Zapowiedzi pierwsze:

1. Simon Chełmiński, kawaler, 

i Magdalena Hajdamaszczuk, panna, oboje z par. tutejszej

2. Łukasz Marcin Kokoszka, kawaler z parafii tutejszej

i Marietta Eligia Puzdrowska, panna z par. tutejszej,

3. Łukasz Wenerski, kawaler z par. M.B. Częstochowskiej w Nowych Ostrowach

i Sara Davis, panna z parafii tutejszej,

4. Łukasz Sutkowski, kawaler z par. św. Anny w Wilanowie

i Małgorzata Joanna Bronikowska, panna z par. tutejszej

oraz

Zapowiedzi drugie:

1. Piotr Hryciuk, kawaler, par. M.B. Królowej Pokoju w W-wie

i Aneta Piotruk, panna z par. tutejszej

2. Wiktor Eligiusz Wójcikowski, kawaler z parafii tutejszej

i Eliza Niewęgłowska, panna z par. M.B. Nieustającej Pomocy, Radzyń Podlaski

3. Marcin Gościniak, kawaler,

i Klaudia Kiełbasa, panna, oboje z parafii tutejszej

4. Konrad Morawski, kawaler z par. tutejszej

i Justyna Pyra, panna z par. M.B. Częstochowskiej w Józefowie

 Jeśli ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu związku małżeńskiego wyżej wymienionych osób, zobowiązany jest w sumieniu do kontaktu z kancelarią parafialną.

Przygotowujących się do Sakramentu Małżeństwa powierzamy naszym modlitwom.


Może warto udostępnić znajomym? Aktualności

4 miesiące temu

Rodzina rodzinie Caritas

Msze Święte
Dni powszednieNiedziela i święta
7:00 7:00
7:30
8:30
10:00
11:30 (dla rodzin)
13:00
17:30
18:00 18:00 (dla młodzieży)
Spowiedź

Podczas każdej mszy świętej oraz w I-piątek mięsiąca od 16:00


Adoracja Najświętszego Sakramentu

Codziennie w małym kościele od 8:00 do 18:00