W tym miejscu podajemy informacje o zapowiedziach przedślubnych zgłoszonych do naszej parafii.

Do zawarcia Sakramentu Małżeństwa w najbliższym czasie przygotowują się następujące osoby: 

 

  ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

XXIV Niedziela zwykła – 17 września 2017 r.

Następujące osoby planują zawrzeć sakramentalny związek małżeński:

Zapowiedzi pierwsze:

1. Tomasz Bartosz Kalinowski, kawaler

i Ewa Pogorzelska, panna, oboje z par. tutejszej

2. Grzegorz Czubaszek, kawaler,

i Bożena Krystyna Zych, panna, oboje z par. tutejszej

3. Tomasz Jakub Kowalczyk, kawaler z par. tutejszej

i Marta Matianowska, panna z par. Nawrócenia św. Pawła w W-wie

oraz

Zapowiedzi drugie:

1. Kamil Kiszczak, kawaler, 

i Małgorzata Krawczyk, panna, oboje z par. tutejszej

2. Krzysztof Andrzej Janucik, kawaler z par. tutejszej

i Beata Franciszka Horbowiec, panna z par. Niep. Poczecia NMP w Starej Kornicy

 Jeśli ktokolwiek wiedziałby o przeszkodach w zawarciu związku małżeńskiego wyżej wymienionych osób, zobowiązany jest w sumieniu do kontaktu z kancelarią parafialną.

Przygotowujących się do Sakramentu Małżeństwa powierzamy naszym modlitwom.
Msze Święte
Dni powszednieNiedziela i święta
7:00 7:00
7:30
8:30
10:00
11:30 (dla rodzin)
13:00
17:30
18:00 18:00 (dla młodzieży)
Spowiedź

Podczas każdej mszy świętej oraz w I-piątek mięsiąca od 16:00


Adoracja Najświętszego Sakramentu

Codziennie w małym kościele od 8:00 do 18:00