Czy lubisz i czy …? – (Mt 8,5-11)

źródło: http://denews.pl/denews/czy-lubisz-i-czy-mt-85-11/

Setnik miał wiele sług…

 


EWANGELIA  (Mt 8,5-11)
Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: „Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi”.
Rzekł mu Jezus: „Przyjdę i uzdrowię go”.
Lecz setnik odpowiedział: „Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: «Idź», a idzie; drugiemu: «Chodź tu», a przychodzi; a słudze: «Zrób to», a robi”.
Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: „Zaprawdę powiadam wam: U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam: Wielu przyjdzie ze Wschodu i Zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim”.


 

 

To nie był nawet ktoś z rodziny.

To był sługa, którego mógł ktoś zastąpić.

Setnik miał wiele sług i żołnierzy pod sobą.

 

Dobre było serce setnika, polubił swojego sługę.

To był dobry sługa i dał się polubić swojemu panu.

Zatroszczył się o sługę, gdy ten leżał sparaliżowany i bardzo cierpiał.

 

I adwentowe pytanie, które dziś brzmi:

 

Mieszkasz pod jednym dachem z najbliższymi ci ludźmi.

Czy kochasz i lubisz tych, którzy idą z tobą przez życie?

Czy dajesz się polubić, tym o których mówisz,  „to są moi…”?

 

 

Wersja Audio

 


Może warto udostępnić znajomym?Msze Święte
Dni powszednieNiedziela i święta
7:00 7:00
7:30
8:30
10:00
11:30 (dla rodzin)
13:00
17:30
18:00 18:00 (dla młodzieży)
Spowiedź

Podczas każdej mszy świętej oraz w I-piątek mięsiąca od 16:00


Adoracja Najświętszego Sakramentu

Codziennie w małym kościele od 8:00 do 18:00