Dlaczego…?


EWANGELIA  (Łk 11,1-4)

Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: „Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów”. A On rzekł do nich: „Kiedy się modlicie, mówcie: «Ojcze, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje.  Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie»”.


 

 

Modlimy się i nie jesteśmy wysłuchani.

Dlaczego tak jest?

 

Bo się źle modlimy.

 

Proszę więc dziś Panie.

Naucz nasz modlić się.

 

Tak się módlcie:

„Ojcze Nasz…”

 

Przeanalizuj słowa tej modlitwy.

Potem zastosuj je w swoim życiu.

 

A wtedy, życie twoje stanie się modlitwą.

I to o ten rodzaj modlitwy Bogu chodzi.

 

 

 

 

 


Może warto udostępnić znajomym?Msze Święte
Dni powszednieNiedziela i święta
7:00 7:00
7:30
8:30
10:00
11:30 (dla rodzin)
13:00
17:30
18:00 18:00 (dla młodzieży)
Spowiedź

Podczas każdej mszy świętej oraz w I-piątek mięsiąca od 16:00


Adoracja Najświętszego Sakramentu

Codziennie w małym kościele od 8:00 do 18:00