A wszystko zaczyna się od miłości…


Ewangelia (Mt 22, 34-40)

Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, wystawiając Go na próbę, zapytał: «Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?»

On mu odpowiedział: «„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe Prawo i Prorocy».


 

 

Jedno przykazanie.

A w nim zawarte wszystkie przykazania.

 

„Będziesz miłował Pana Boga swego…”

„Będziesz miłował bliźniego…”

 

Na pierwszym miejscu miłość do Boga.

Na drugim miejscu, miłość do człowieka.

 

Prawdziwa miłość do człowieka.

Wypływa z miłości do Boga.

 

Miłość do Boga, jest siłą miłości człowieka.

Siłą miłości do żony, męża, dzieci, bliźniego.

 


Może warto udostępnić znajomym?Msze Święte
Dni powszednieNiedziela i święta
7:00 7:00
7:30
8:30
10:00
11:30 (dla rodzin)
13:00
17:30
18:00 18:00 (dla młodzieży)
Spowiedź

Podczas każdej mszy świętej oraz w I-piątek mięsiąca od 16:00


Adoracja Najświętszego Sakramentu

Codziennie w małym kościele od 8:00 do 18:00