Oni wszyscy szli, bo…


EWANGELIA (Łk 8,1-3)
Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od słabości: Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy, zarządcy u Heroda; Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały ze swego mienia.


 

 

Kobiety Jezusa Chrystusa.

Obok Apostołów, szły za Jezusem kobiety.

 

Czy to kobieta, czy to mężczyzna.

Oni wszyscy szli, bo osobiście doświadczyli Boga.

 

Zostali powołani.

Zostali uzdrowieni.

Zostali rozgrzeszeni.

Zostali dotknięci słowem.

 

Wszystko to przemieniało ich serca.

I zmieniało ich życie o 180 stopni.

 

Trzeba dotknąć Boga.

By przejrzeć na oczy.

 

 

 


Może warto udostępnić znajomym?Msze Święte
Dni powszednieNiedziela i święta
7:00 7:00
7:30
8:30
10:00
11:30 (dla rodzin)
13:00
17:30
18:00 18:00 (dla młodzieży)
Spowiedź

Podczas każdej mszy świętej oraz w I-piątek mięsiąca od 16:00


Adoracja Najświętszego Sakramentu

Codziennie w małym kościele od 8:00 do 18:00