Tracą tu, lecz nie tam – (J 12, 24-26)

źródło: http://denews.pl/denews/traca-tu-lecz-nie-tam-j-12-24-26/

Ten, kto…


EWANGELIA (J 12, 24-26)

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity.

Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne.

A kto by chciał Mi służyć, niech idzie na Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec».


 

 

Ten, kto opiekuje się chorym.

Ten oddaje życie.

 

Ten, kto przemilcza urazy.

Ten oddaje życie.

 

Ten, kto rezygnuje ze swojej racji.

Ten oddaje życie.

 

Ten, kto trwa w miłości, gdy miłości zabraknie.

Ten oddaje życie.

 

Ten, kto wychowuje dzieci.

Ten oddaje życie.

 

Ten, kto…

 

Tak wielu jest ludzi dookoła nas.

Co oddają swoje życie za nas.

 

Tracą życie tu.

By odzyskać je tam.


Może warto udostępnić znajomym?Msze Święte
Dni powszednieNiedziela i święta
7:00 7:00
7:30
8:30
10:00
11:30 (dla rodzin)
13:00
17:30
18:00 18:00 (dla młodzieży)
Spowiedź

Podczas każdej mszy świętej oraz w I-piątek mięsiąca od 16:00


Adoracja Najświętszego Sakramentu

Codziennie w małym kościele od 8:00 do 18:00