Konferencja z okazji 25-lecia dokumentu “Interpretacja Biblii w Kościele”

źródło: https://ekai.pl/miedzynarodowa-konferencja-naukowa-z-okazji-25-lecia-dokumentu-interpretacja-biblii-w-kosciele/

Instytut Nauk Biblijnych UKSW w Warszawie organizuje Międzynarodową Konferencję Naukową z okazji 25-lecia ogłoszenia dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej “Interpretacja Biblii w Kościele”. Wydarzenie rozpocznie się 18 kwietnia 2018 r. o godz. 9:30 w Auli Jana Pawła II na kampusie UKSW w Warszawie przy ul. Dewajtis 5.

Do udziału w konferencji zaproszono naukowców z ośrodków badawczych w Polsce oraz za granicą. Podczas trzech sesji naukowych prelegenci nawiążą do status quo samego dokumentu PKB, pochylą się nad metodami i podejściami interpretacyjnymi oraz wskażą na wyzwania egzegezy tekstów natchnionych Pisma Świętego

Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej „Interpretacja Biblii w Kościele”, ogłoszony dokładnie 25 lat temu wpisał się w linię encyklik papieskich, promulgowanych od 1893 (Providentissimus Deus) do 1943 roku (Divino afflante Spiritu). Traktując o metodach i podejściach interpretacji Biblii stał się kamieniem milowym na drodze rzetelnego, naukowego pochylania się nad Pismem Świętym.

Studium Biblii jest duszą teologii i powinno ono służyć ludowi chrześcijańskiemu w lepszemu pojmowaniu słowa Bożego zawartego w tekstach natchnionych oraz w dostosowywaniu życia do wymagań, które to słowo stawia. Wydaje się, że w wielości metod i podejść, które stosowano i stosuje się w interpreatcji Biblii można postrzegać wciąż aktualną potrzebę i pragnienie sięgania do głębi Bożego objawienia i prawdy o samym człowieku.


Może warto udostępnić znajomym?Msze Święte
Dni powszednieNiedziela i święta
7:00 7:00
7:30
8:30
10:00
11:30 (dla rodzin)
13:00
17:30
18:00 18:00 (dla młodzieży)
Spowiedź

Podczas każdej mszy świętej oraz w I-piątek mięsiąca od 16:00


Adoracja Najświętszego Sakramentu

Codziennie w małym kościele od 8:00 do 18:00