Aktualności

Podsumowanie trzech spotkań synodalnych naszej parafii

dodane: 24 grudnia 2021 04:54

Podsumowanie trzech spotkań synodalnych naszej parafii

1. Trudności w rozpoznawalności przywódca w kościele, kto ma ostatni głos niepodważalny w nauczaniu i odpowiedzialny za wspólnotę,

2. Ujednolicenie słów modlitwy Pańskiej i zamiast „nie wódź nas na pokuszenie” mówić „nie dopuść abyśmy ulegli pokusie”

3. Zgłoszono oczekiwanie o utrzymanie dwutysięcznej tradycji Kościoła (cofnięcie zmian do czasów Piusa XII, Kościół Trydencki);

4. Sformułowano prośbę o załagodzenie nieporozumień wokół sposobu przyjmowania komunii św. (na rękę czy do ust, klęcząc czy na stojąco);

5. Zgłoszono potrzebę stworzenia bardziej sprzyjającej atmosfery do godnego przeżywania liturgii (cisza w kościele w czasie udzielania komunii św., spowiedź przed mszą, zamknięte konfesjonały, „wydłużenie” momentu konsekracji, podanie krótkiej myśli podsumowującej na rozesłanie, celebrowanie „Sumy”, wprowadzenie Mszy Pokutnej, umieszczenie na stronie internetowej czytań na najbliższy tydzień, czy też nauka nowych pieśni przed mszą).

6. Problematyczny udział wiernych w liturgii (zachęcanie wiernych, szczególnie mężczyzn, do czytań i śpiewów.)

7. Wypowiedziano zapotrzebowanie na katechezę dla dorosłych (wyjaśnianie: sakramentów, trudniejszych fragmentów Ewangelii, symboli liturgicznych, rozeznawania czy choćby pojęcia „tradycja Kościoła”), a także na krótką homilię na każdej mszy św. Przedstawiono też prośbę o częstsze mówienie o osobowym szatanie. Ponadto katecheza dla dorosłych jest konieczna ze względu na dzieci, gdyż rodzicom brak odpowiedniej wiedzy i potrzebują wsparcia, a bez tego wycofują się z obowiązku wychowywania dzieci w wierze.

8. Zgłoszono problem anonimowości parafian -poza wspólnotami parafialnymi (zbyt słaba relacja parafian ze swoimi księżmi jak również słaba informacja dotycząca poszczególnych wspólnot). Zasugerowano organizowanie: odpustów parafialnych, spotkań tematycznych, prezentacji wspólnot. Przydatne byłoby organizowanie różnorodnych spotkań otwartych, tj. z możliwością dyskusji czy zadawania pytań, w tym spotkań na temat budowy relacji rodzinnych, spotkań dla młodzieży „zbuntowanej”, a nawet dla dzieci, gdyż żeby przezwyciężyć to, co odciąga od Boga -bogactwo materialne, konsumpcjonizm, mody -konieczne jest zafascynowanie się Bogiem w grupie rówieśniczej. Dla dzieci i młodzieży grupy typu „oaza” każda grupa z formacją, ale i z rozrywką.

9. Ważnym momentem w rozwoju wiary jest bierzmowanie. Powinno mu towarzyszyć wstawiennictwo rodziców, np. specjalne Msze św., rekolekcje. Dla młodych przystępujących do sakramentu Bierzmowania pożądane byłoby zorganizowanie rekolekcji (np. kurs FILIP, weekendowy w parafii ub. wyjazdowy). Ewangelizacja rodziców przy okazji I Komunii i Bierzmowania.

10. W nauczaniu w kościele jest zbyt dużo ogólników i ochrony życia doczesnego, a coraz mniej można usłyszeć o życiu wiecznym, nawracaniu się, o grzechach

11. Warunkiem przekazywania wiary dzieciom jest rozmowa, wymagająca czasu, spokoju i cierpliwości, należy zatem zmienić priorytety dotyczące wychowania do przyszłości (nie do przecenienia jest w tym zakresie rola dziadków).

12. Należy przypomnieć znaczenie wspólnej modlitwy (znak krzyża przy wspólnym posiłku) i wsparcia modlitewnego, a także błogosławieństwa rodzicielskiego dla dzieci –słownego i w postaci krzyża nakreślonego na czole, oraz wznowić błogosławienie małych dzieci w kościele przy okazji zbiórki na tacę. 

13. Przedstawiono ocenę katechezy w szkole, która wydaje się nie spełniać swojego zadania (często złe traktowanie tych zajęć przez władze szkolne, niewystarczające przygotowanie katechetów, włączenie oceny z religii i etyki do oceny semestralnej i rocznej, brak kontynuacji opieki duchowej dla młodzieży wchodzącej w dorosłość). W podręczniku do religii dla kl. 3 (szk. podst.) praktycznie brak informacji o świętych a przecież oni dają namacalne przykłady dążenia do świętości. Dodatkowe lekcje religii powinny odbywać się przy kościele.

14. Nauczyć się słuchać młodych, dawać świadectwo swojej wiary i modlitwy w rodzinie, mówić o radości wiary i że zawsze mogą zwrócić się do Boga.

15. Trzeba się wystrzegać infantylizacji Mszy św. i katechezy Dzieci wcale to nie pociąga. Wolą nawet dłuższe nabożeństwa ale odprawiane „z namaszczeniem”.

16. Prośba o katechizację dla dorosłych i dla rodziców dzieci przystępujących do sakramentów z równoległą katechizacją przeznaczoną dla dzieci (2 razy w miesiącu).

17. Prośba o krótkie kazania na mszach św. w dni powszednie

18. Poproszono o pełniejsze wykorzystanie strony internetowej poprzez umieszczenie informacji o księżach pracujących w parafii (z możliwością kontaktu) jak również informacji o wspólnotach działających w parafii ( z możliwością dołączenia).

19. W trosce o naszych księży zaproponowano akcję modlitewną za nich ( np. z możliwością wylosowania jednego za którego zobowiązuję się modlić przez cały rok).

20. Zasugerowano modlitwy przebłagalne za zło, które się coraz bardziej rozprzestrzenia. 

21. Zgłoszono potrzebę rozpoczynania spowiedzi św. krótko przed mszą św. (np. 15 min.) oraz głoszoną nauką dla penitenta.

22. Wspólna modlitwa ( nieszpory , jutrznia) przed szczególnymi uroczystościami w parafii wiernych z księżmi .

23. Cały czas wraca problem dotyczący sposobu przystępowania do komunii św. 

24. Organizowanie pielgrzymek parafialnych

25. Prowadzenie gazetki parafialnej 

26. Podawanie informacji o wykonywanych pracach na terenie parafii wraz z poniesionymi wydatkami. 

27. Organizowanie warsztatów dla ojców wraz z dziećmi.

28. Wydłużenie śpiewu pieśni do kilku zwrotek.

29. Księża powinni być w komży w konfesjonale  

30. Znak krzyża powinien być  wykonywany z namaszczeniem


Może warto udostępnić znajomym?
Msze Święte
Dni powszednieNiedziela i święta
7:00 7:00
7:30
8.30
10.00
11.30 (Msza Święta z udziałem dzieci)
13.00
17:30 (nie jest odprawiana w okresie 1.07-31.08)
18:00
18.00
Spowiedź

Podczas każdej mszy świętej oraz w I-piątek mięsiąca od 16:00


Adoracja Najświętszego Sakramentu

Codziennie w małym kościele od 8:00 do 18:00