Ogłoszenia parafialne

15 marca - III Niedziela Wielkiego Postu

  

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 15 marca 2020r.

1. W związku z rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa zachęcamy wszystkich Parafian do wspólnej modlitwy w intencji zahamowania epidemii, o łaskę zdrowia dla chorych, o łaskę zbawienia dla zmarłych, o światło Ducha świętego dla lekarzy i personelu medycznego oraz osób i służb koordynujących działania na wszelkich szczeblach państwowych, samorządowych i kościelnych. Zachęcamy wszystkich Parafian do duchowej jedności w godzinie Apelu Jasnogórskiego poprzez odmówienie jednej dziesiątki różańca w tej intencji w swoich domach.

2. Msze święte odprawiane będą w naszej parafii w niedzielę według porządku niedzielnego, w tygodniu według porządku tygodniowego – z zasadą obecności w liczbie uczestników nie większej niż 50 osób, przewidzianej w rozporządzeniu organów państwowych. 

3. W związku z zaistniałą sytuacją do 29 marca 2020 r. w parafii św. Marii Magdaleny zawieszone są: wszystkie spotkania grup i wspólnot parafialnych, Kurs Przedmałżeński, katechezy chrzcielne, spotkania kandydatów do bierzmowania. 

4. Do 29 marca odwołane są wszystkie nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali.

5. Kancelaria Parafialna w bieżącym tygodniu otwarta będzie tylko w godzinach przedpołudniowych tj. 10.00 - 12.00. 

6. Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz udzielił następującej dyspensy:

Mając na uwadze dobro duchowe wiernych Archidiecezji Warszawskiej oraz wykonując wskazania Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, niniejszym ze względu na zagrożenie zdrowia oraz życia, zgodnie z kan. 87 § 1,1245 i 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
osobom w podeszłym wieku, osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.), dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, osobom, które czują obawę przed zarażeniem, pracownikom służby zdrowia.

Ksiądz Kardynał prosi wiernych o skorzystanie z dyspensy oraz zachęca do uczestnictwa w tych dniach we Mszy świętej za pośrednictwem telewizji, radia i internetu.

7. Zwracamy się do Wszystkich Parafian z apelem o podporządkowanie się wszelkim zaleceniom, które są do nas kierowane w tych dniach przez władze państwowe i kościelne, w duchu roztropności i troski o dobro wspólne. Od tego w jaki sposób będziemy postępować zależeć będzie czy Święta Wielkanocne spędzimy w kwarantannie czy też świętując w kościele i w naszych domach.


Może warto udostępnić znajomym?
Msze Święte
Dni powszednieNiedziela i święta
7:00 7:00
7:30
8:30
10:00
11:30 (dla rodzin)
13:00
17:30
18:00 18:00 (dla młodzieży)
Spowiedź

Podczas każdej mszy świętej oraz w I-piątek mięsiąca od 16:00


Adoracja Najświętszego Sakramentu

Codziennie w małym kościele od 8:00 do 18:00