Ogłoszenia parafialne

22 marca - IV Niedziela Wielkiego Postu

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 22 marca 2020 r.

1. Przypominamy, że Jego Eminencja Ksiądz Kardynał udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej i zachęca do zachęca do uczestnictwa w tych dniach we Mszy świętej za pośrednictwem telewizji, radia i internetu.

2. Msze święte odprawiane będą w naszej parafii w niedzielę według porządku niedzielnego, w tygodniu według porządku tygodniowego – z zasadą obecności w liczbie uczestników nie większej niż 50 osób, przewidzianej w rozporządzeniu organów państwowych. 

3. W związku z zaistniałą sytuacją do odwołania w parafii św. Marii Magdaleny zawieszone są: wszystkie spotkania grup i wspólnot parafialnych, Kurs Przedmałżeński, konferencje przed chrzcielne, spotkania kandydatów do bierzmowania. 

4. Do odwołania zawieszone są wszystkie nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali.

5. Kancelaria Parafialna do odwołania otwarta będzie tylko w godzinach przedpołudniowych tj. 10.00 - 12.00. 

6. W związku z rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa zachęcamy wszystkich Parafian do wspólnej modlitwy w intencji zahamowania epidemii, o łaskę zdrowia dla chorych, o światło Ducha świętego dla lekarzy i personelu medycznego oraz osób i służb koordynujących działania na wszelkich szczeblach państwowych, samorządowych i kościelnych oraz o łaskę zbawienia dla zmarłych. Zachęcamy wszystkich Parafian do duchowej jedności w godzinie Apelu Jasnogórskiego poprzez odmówienie jednej dziesiątki różańca w tej intencji w swoich domach.

7. 25 marca przypada uroczystość Zwiastowania NMP. Uroczystość Tajemnicy Wcielenia jest okazją do podjęcia Duchowej Adopcji dziecka poczętego. Polega ona na zobowiązaniu przed Bogiem do odmówienia codziennej modlitwy w intencji dziecka poczętego, którego życie jest zagrożone, oraz dowolnej tajemnicy różańca świętego, w intencji uratowania życia oraz zdrowego i prawego życia po urodzeniu. Duchowa adopcja rozpoczęta 25 marca kończy się 25 grudnia, w uroczystość Narodzenia Pańskiego. Duchowa Adopcja służy pomocą w ochronie konkretnego życia, które wiadome jest Bogu, jako wynagrodzenie za grzech aborcji oraz jako pomoc osobom cierpiącym z tego powodu. Foldery i szczegóły są wyłożone w kruchcie kościoła. 

Szczegóły można znaleć tutaj: https://diecezja.waw.pl/da/index.html 


Może warto udostępnić znajomym?
Msze Święte
Dni powszednieNiedziela i święta
7:00 7:00
7:30
8:30
10:00
11:30 (dla rodzin)
13:00
17:30
18:00 18:00 (dla młodzieży)
Spowiedź

Podczas każdej mszy świętej oraz w I-piątek mięsiąca od 16:00


Adoracja Najświętszego Sakramentu

Codziennie w małym kościele od 8:00 do 18:00