Sakrament chrztu jest początkiem życia chrześcijańskiego i włączeniem do wspólnoty Kościoła. Jest celebrowany jako obmyciewodą, któremu towarzyszy wyznanie wiary w Boga w Trójcy Jedynego.

W naturalnej symbolice woda uwalnia od brudu i jest konieczna do tego, by żyć. Znak obmycia wodą oznacza pogrzebanie osoby ochrzczonej w śmierci Chrystusa, z której powstaje ona przez zmartwychwstanie z Nim jako nowe stworzenie do życia według Ducha Świętego.

Imię, które otrzymujemy podczas chrztu ma przypominać, że jesteśmy dzieckiem Boga i świątynią Ducha Świętego, że uczestniczymy w społeczności świętych, aby przez zachowanie życia Bożego w sobie wrócić do domu Ojca.

„Chrzest jest najpiękniejszym i najwspanialszym darem Boga”. Nazywamy go darem, łaską, zanurzeniem, namaszczeniem, oświeceniem, szatą niezniszczalności, obmyciem odradzającym, pieczęcią i wszystkim, co może być najcenniejsze.

Informacje dla rodziców dziecka

 1. Chrzest dziecka odbywa się w kościele parafialnym stałego miejsca zamieszkania rodziców (nie ma znaczenia miejsce zameldowania).
 2. Sakramentu chrztu udzielamy podczas Mszy św. o godz. 13.00 w każdą niedzielę. Chrzty poza Mszą Świętą i w inne dni są możliwe po ustaleniu z Księdzem Proboszczem.
 3. Rodzice dziecka zgłaszają się osobiście w kancelarii parafialnej około dwóch tygodni przed planowanym terminem chrztu.
 4. Jeżeli planuje się chrzest w innej parafii, potrzebna jest zgoda, którą można uzyskać w kancelarii.
 5. W kancelarii należy przedłożyć:
 • skrócony odpis aktu urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego,
 • świadectwo ślubu kościelnego rodziców (o ile taki miał miejsce i zawarty był w innej parafii),
 • jeśli rodzice dziecka nie są naszymi parafianami, a planują chrzest w naszym kościele, zgodę księdza proboszcza miejsca zamieszkania,
 • dokładne dane personalne chrzestnych (datę ich urodzenia i dokładny adres zamieszkania),
 • zaświadczenie rodziców chrzestnych z ich parafii zamieszkania (o ile nie są naszymi parafianami) o tym, że mogą być dopuszczeni do godności rodzica chrzestnego (takie zaświadczenie można też złożyć w trakcie konferencji przedchrzcielnej lub przed samym chrztem).

Przed chrztem rodzice i chrzestni powinni:

 • uczestniczyć w specjalnej konferencji, która odbywa się w drugi i czwarty piątek miesiąca o godz. 17.00 w Domu parafialnym (wejście od ul. Horacego),
 • przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania (spowiedzi św.),
 • w dniu chrztu przystąpić do Komunii św.
 • przyjść na 15 minut przed Mszą św. do zakrystii w celu złożenia ostatnich podpisów.

Informacje dla chrzestnych

Jakie warunki musi spełniać kandydat na rodzica chrzestnego?

 • ukończony 16 rok życia,
 • przyjęty sakrament bierzmowania,
 • bez przeszkód przystępują do sakramentów św.,
 • życie zgodnie z wszystkimi przykazaniami Bożymi i Ewangelią,
 • uczestnictwo w niedziele i święta we Mszy św. i systematycznie przystępowanie do spowiedzi i komunii św.

Nie może być chrzestnym:

 • żyjący w małżeństwie bez ślubu kościelnego,
 • młodzież, która nie uczęszcza na katechezę,
 • kto nie przyjął sakramentu bierzmowania,
 • ochrzczony, ale obojętny religijnie,
 • prowadzący gorszący tryb życia
 • niekatolik.


 Aktualności

rok temu

rok temu


Msze Święte
Dni powszednieNiedziela i święta
7:00 7:00
7:30
8.30
10.00
11.30 (Msza Święta z udziałem dzieci)
13.00
17:30 (nie jest odprawiana w okresie 1.07-31.08)
18:00
18.00
Spowiedź

Podczas każdej mszy świętej oraz w I-piątek mięsiąca od 16:00


Adoracja Najświętszego Sakramentu

Codziennie w małym kościele od 8:00 do 18:00