Pismo święte zaczyna się od opisu stworzenia mężczyzny i kobiety na obraz i podobieństwo Boże, a kończy wizją „Godów Baranka” (Ap 19, 7. 9). Od początku do końca Pismo święte mówi o małżeństwie i jego „misterium”, o jego ustanowieniu i znaczeniu, jakie nadał mu Bóg, o jego początku i celu, o różnych sposobach jego urzeczywistniania w ciągu historii zbawienia, o jego trudnościach wynikających z grzechu i jego odnowieniu „w Panu” (1 Kor 7, 39), w Nowym Przymierzu Chrystusa i Kościoła.

Małżeństwo w porządku stworzenia

„Głęboka wspólnota życia i miłości małżeńskiej, ustanowiona przez Stwórcę i unormowana Jego prawami, zawiązuje się przez przymierze małżeńskie. Sam bowiem Bóg jest twórcą małżeństwa”. Powołanie do małżeństwa jest wpisane w samą naturę mężczyzny i kobiety, którzy wyszli z ręki Stwórcy. Małżeństwo nie jest instytucją czysto ludzką, chociaż w ciągu wieków mogło ulegać licznym zmianom w różnych kulturach, strukturach społecznych i postawach duchowych. Ta różnorodność nie powinna prowadzić do zapomnienia o jego wspólnych i trwałych cechach. Chociaż godność tej instytucji nie wszędzie ukazuje się z taką samą jasnością, to jednak we wszystkich kulturach istnieje pewne zrozumienie dla znaczenia związku małżeńskiego. „Szczęście osoby i społeczności ludzkiej oraz chrześcijańskiej wiąże się ściśle z pomyślną sytuacją wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej.

Bóg, który stworzył człowieka z miłości, powołał go także do miłości, która jest podstawowym i wrodzonym powołaniem każdej istoty ludzkiej. Człowiek został bowiem stworzony na obraz i podobieństwo Boga, który sam jest Miłością. Ponieważ Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, ich wzajemna miłość staje się obrazem absolutnej i niezniszczalnej miłości, jaką Bóg miłuje człowieka. Jest ona dobra, co więcej bardzo dobra, w oczach Stwórcy. Miłość małżeńska, którą Bóg błogosławi, jest przeznaczona do tego, by była płodna i urzeczywistniała się we wspólnym dziele zachowywania stworzenia: „Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: <Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną>” (Rdz 1, 28).

Pismo święte stwierdza, że mężczyzna i kobieta zostali stworzeni wzajemnie dla siebie: „Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam”. Bóg daje mu niewiastę, „ciało z jego ciała”, to znaczy równą mu istotę, jako „pomoc przychodzącą od Pana”. „Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem” (Rdz 2, 24). Jezus wskazuje, że oznacza to nienaruszalną jedność ich życia, przypominając, jaki był „na początku” zamysł Stwórcy: „A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało” (Mt 19, 6).

Informacje dla narzeczonych

Miejscem zawarcia sakramentu małżeństwa jest parafia stałego miejsca zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego, gdzie dopełnia się wszystkich formalności przedślubnych.

Jeśli jesteście naszymi parafianami i planujecie ślub w innym kościele:

  • można przeprowadzić całe przygotowanie i formalności w owej parafii (oczywiście, za zgodą tamtejszego ks. proboszcza), po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody w naszej kancelarii (tzw. substytucja),
  • można przeprowadzić całe przygotowanie i formalności w naszej parafii, a następnie uzyskać tzw. licencję na zawarcie samego małżeństwa w innym kościele (oczywiście, za zgodą tamtejszego ks. proboszcza).

Jeżeli nie jesteście naszymi parafianami i planujecie ślub w naszym kościele:

  • można przeprowadzić całe przygotowanie i formalności w naszej parafii, po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody (substytucja) w Waszej parafii zamieszkania (narzeczonej albo narzeczonego),
  • można przeprowadzić całe przygotowanie i formalności w Waszej parafii, a następnie uzyskać tzw. licencję na zawarcie samego małżeństwa w naszym kościele – wtedy potrzebujecie zgłosić się do Waszej parafii zamieszkania (narzeczonej albo narzeczonego).

Termin ślubu z konkretną godziną warto odpowiednio wcześniej zarezerwować w zakrystii lub w kancelarii (można telefonicznie).

Przygotowanie

Aby dostąpić sakramentu małżeństwa należy spełnić następujące wymogi:

  • ukończyć katechizację z zakresu szkoły podstawowej, gimnazjalnej i średniej;
  • przejść tzw. kurs przedmałżeński (więcej informacji poniżej)
  • odbyć trzy spotkania w poradni życia małżeńskiego przez oboje narzeczonych; w naszej parafii czynna jest w środy, w godz. 19.00-21.00 w domu katechetycznym (wejście od ul. Horacego); trzeba umawiać się telefonicznie na te spotkania; prowadzi je Doradca Życia Rodzinnego, p. Paulina, tel. 503569412 (dzwonić pon - pt 10 - 20.00);
  • odbyć dwukrotnie spowiedź przedślubną: pierwszą w tygodniu wygłoszenia zapowiedzi, drugą w ostatnim tygodniu przed ślubem.

Formalności

Kandydaci do zawarcia Sakramentu Małżeństwa powinni zgłosić się do Kancelarii Parafialnej co najmniej 3 miesiące przed planowaną datą ślubu.

Powinni posiadać następujące dokumenty:

1. Świadectwo Chrztu do ślubu wydane nie dawniej jak 6 miesięcy przed datą ślubu, na którym będzie adnotacja o stanie wolnym i przyjęciu Sakramentu Bierzmowania. Jeżeli tej ostaniej adnotacji brak, należy dostarczyć:

2. Świadectwo Bierzmowania

3. Dokumenty z USC – do ślubu konkordatowego /ważne 6 miesiecy/

4. Zaświadczenie o odbyciu Nauk Przedmałżeńskich

5. Zaświadczenie o 3 spotkaniach w Poradni Rodzinnej, która w naszej Parafii czynna jest w środy w godz. 19-21.00 w Domu Katechetycznym (wejście od ul. Horacego). Trzeba umawiać się telefonicznie na te spotkania. Prowadzi je Doradca Życia Rodzinnego, p. Paulina, tel. 503569412, pon - pt 10 - 20.00.

W roku 2021 odbędą się nast. edycje KURSU PRZEDMAŁŻEŃSKIEGO:

Edycja jesienna 2021 r. obejmuje spotkania w formie warsztatów wg. programu Radość i Nadzieja -w następujące soboty w domu parafialnym, wejście z lewej strony budynku, od ul. Horacego:

18 września g. 9.30 - 15.30; 25 września, 2 i 9 października g. 9.00 - 15.00

Kurs składa się z 4 spotkań odbywających się w 4 soboty miesiąca, terminy jw. Jest prowadzony w małych grupach ze względu na wykorzystanie metody warsztatowej. Narzeczeni uczestniczą w wykładach, warsztatach i dialogu narzeczeńskim. Jest również przewidziany czas na modlitwę.

· W pierwszą sobotę (18 IX, g. 9.30-15.30) –sesje warsztatowe: „Po co nam małżeństwo?" oraz „Czy my się znamy?"

· W drugą sobotę (25 IX, g. 9.00-15.00 ) - sesje warsztatowe: „Czy to ty?" oraz „Jak ja ciebie kocham?"

· W trzecią sobotę (2 X, g. 9.00 - 15.00) - sesja warsztatowa: „Co dalej po ślubie?" oraz wykłady: „Odpowiedzialne rodzicielstwo", „Prawne aspekty sakramentu małżeństwa"

· W czwartą sobotę (9 X, g. 9.00 - 15.00) - sesja warsztatowa: „Dlaczego potrzebny nam Bóg?" oraz skupienie końcowe: „Życie łaską sakramentu małżeństwa". 

Przed pierwszym spotkaniem oraz po każdym kolejnym narzeczeni realizują zadanie domowe.

Warunki uczestnictwa i ukończenia kursu przedmałżeńskiego według programu Radość i Nadzieja:

- Ze względu na pracę w małych grupach obowiązują uprzednie zapisy mailowe na adres: [email protected]

Ilość miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje zgłoszenie oraz kolejność nadesłania wypełnionych ankiet wstępnych. Zapisy przyjmujemy do wyczerpania miejsc. Pierwszeństo mają pary z naszej parafii.

W RAZIE KOLEJNEJ FALII EPIDEMII KONTYNUUJEMY KURS ON-LINE.

- Do ukończenia kursu niezbędne jest 100% obecności obojga Narzeczonych. Jeśli praca lub inne zobowiązania nie dają Państwu pewności uczestnictwa w pełnych 4 spotkaniach, prosimy o znalezienie innego kursu, lepiej dostosowanego do Państwa możliwości. 

- narzeczni odbywają przygotowania wspólnie, zaświadczenie ukończenia kursu dotyczy danej edycji oraz danej pary narzeczonych /nie osób indywidualnych/.

- podczas spotkań staramy się zapewnić kawę, herbatę i ciastka. Nie przewidujemy posiłków - można zabrać ze soba kanapki.

- W ramach przygotowania do małżeństwa oboje narzeczeni powinni wziąć udział w 3 spotkaniach w Poradni Rodzinnej. Spotkania te NIE ODBYWAJĄ SIĘ w ramach kursu przedmałżeńskiego. Należy wziąć w nich udział dodatkowo. Zapisy do Poradni przy naszej parafii przyjmuje p. Paulina, Doradca Życia Rodzinnego, tel. 503 569 412 ( dzwonić pon - pt. 10-20.00). W naszej parafii Poradnia Życia Rodzinnego czynna jest w środy, w godz. 19.00-21.00, w domu katechetycznym (wejście od ul. Horacego), po uprzednim zgłoszeniu.

- Udział w kursie nie ma wyznaczonej ceny. Na potrzeby kursu przygotowane są matariały dla Narzeczonych w cenie 30 zł. dla każdego uczestnika, które można nabyć na pierwszym spotkaniu. Na zakończenie kursu zbierana będzie dobrowolna ofiara na pokrycie dalszych kosztów i rozwój dzieła spotkań.

Zgłoszenia, zapytania pod adresem: [email protected]

Maciej i Ewelina - Małzonkowie, Para prowadząca

ks. Michał Wilski, koordynator

P. Paulina Sojka - Doradca Rodzinny

----------------------------------------------------------------------

Organista: p. Marek, tel. 882 047 267 

Zakrystianka: s. Zofia, tel. 22 864 33 53 (wystrój kościoła) Aktualności

rok temu

rok temu


Msze Święte
Dni powszednieNiedziela i święta
7:00 7:00
7:30
8.30
10.00
11.30 (Msza Święta z udziałem dzieci)
13.00
17:30 (nie jest odprawiana w okresie 1.07-31.08)
18:00
18.00
Spowiedź

Podczas każdej mszy świętej oraz w I-piątek mięsiąca od 16:00


Adoracja Najświętszego Sakramentu

Codziennie w małym kościele od 8:00 do 18:00