Akcja katolicka

Akcja Katolicka (AK) jest stowarzyszeniem katolickim dla ludzi świeckich powołanym w 1928 roku przez papieża Piusa XI. Główne założenia organizacji przedstawione zostały przez tego papieża w encyklice „Ubi arcano” w 1922 roku. Natomiast zadania stowarzyszenia zostały ukazane w encyklice „Divini Redemptoris”.

W Polsce stowarzyszenie AK zawiązało się w 1930 roku na mocy formalnej decyzji Konferencji Episkopatu obradującej w Poznaniu. W ciągu kilku lat swej działalności AK stała się silnym ruchem. Skupiała środowiska inteligenckie, mieszczańskie i chłopskie.

Po 1945 roku działalność akcji została uniemożliwiona przez ówczesne władze państwowe, aż do upadku rządów komunistycznych. Pierwsze struktury powojennego stowarzyszenia powstały w 1996 roku. Prezesem Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej została pani Halina Szydełko, asystentem kościelnym natomiast ks. bp Piotr Jarecki.

Akcja Katolicka jest strukturą religijną, której głównym celem jest formacja duchowa, moralna i kulturalna. Zadaniem członków AK jest świadome uczestnictwo we wszystkich strefach życia publicznego, realizacja społecznego wymiaru wiary oraz organizowanie katolików świeckich do współpracy z hierarchią kościelną.

Grupą opiekuje się ks. Proboszcz .

Akcja Katolicka spotyka się w każdy 1-szy poniedziałek miesiąca na wspólnej Mszy Świętej o godz. 18:00. Aktualności

rok temu

rok temu


Msze Święte
Dni powszednieNiedziela i święta
7:00 7:00
7:30
8.30
10.00
11.30 (Msza Święta z udziałem dzieci)
13.00
17:30 (nie jest odprawiana w okresie 1.07-31.08)
18:00
18.00
Spowiedź

Podczas każdej mszy świętej oraz w I-piątek mięsiąca od 16:00


Adoracja Najświętszego Sakramentu

Codziennie w małym kościele od 8:00 do 18:00