Kościół Domowy

Domowy Kościół jest nierozłączną częścią Ruchu Światło – Życie przeznaczoną dla małżeństw. Gdy rozrosły się oazy dla dzieci i młodzieży, ks. Franciszek Blachnicki – założyciel tego ruchu – szybko odkrył potrzebę opracowania takiej formacji, która co do formy, treści i duchowości odpowiadałaby potrzebom i możliwościom rodzin. W 1973 r. po raz pierwszy w Krościenku małżeństwa przeżyły swe 15-dniowe rekolekcje.

Ruch Domowego Kościoła ma na celu pomoc rodzinom w osiąganiu chrześcijańskiej dojrzałości i ustawicznym formowaniu duchowości małżeńskiej. Zobowiązują się one do życia w prawdzie i jedności z Bogiem oraz ludźmi, dawania świadectwa w pracy i swoim środowisku słowem i czynami, na wspólnej drodze zbliżania się małżonków do siebie, Boga i bliźniego.

Podstawową formą pracy w ruchu oazowym są comiesięczne spotkania w kręgach. Kręgi Rodzin Domowego Kościoła to wspólnoty zrzeszające od 4 – 5 rodzin, pod kierunkiem pary animatorskiej i duchową opieką księdza. Spotkania te są poświęcone chrześcijańskiej formacji małżonków w ramach swojego powołania poprzez małżeństwo i rodzinę. Dają nam możliwość rozważania Słowa Bożego przez czytanie Pisma Świętego, są okazją do wspólnej modlitwy i dzielenia się doświadczeniami swojego życia. Na kręgach uczymy się modlitwy indywidualnej, małżeńskiej i rodzinnej.

Stałym elementem formacyjnym we wspólnocie jest Dialog Małżeński, czyli „obowiązek” comiesięcznego „zasiadania” w atmosferze miłości i pojednania małżonków w obecności Boga w celu poznania Jego woli wobec siebie. Dialog ten daje możliwość, w atmosferze miłości i wzajemnego otwarcia, wyciszenia się, refleksji, przyjęcia postawy wsłuchania się w to co mówi do nas współmałżonek.

Jeżeli chcecie:

  • pogłębić swoją duchowość małżeńską,
  • pogłębić wiarę i wiedzę religijną,
  • uczyć się jak być dla swoich dzieci najlepszymi wychowawcami i wymieniać się wzajemnie doświadczeniami w ich wychowywaniu,
  • skorzystać z rekolekcji rodzinnych połączonych z tanim wypoczynkiem w różnych zakątkach kraju,

zapraszamy do wspólnoty rodzin Domowego Kościoła.

Spotkania wspólnoty odbywają się w różnych terminach, dlatego jeżeli chcesz do nas przyjść skontaktuj się z księdzem opiekunem Jarosławem Sawickim. Aktualności

rok temu

rok temu


Msze Święte
Dni powszednieNiedziela i święta
7:00 7:00
7:30
8.30
10.00
11.30 (Msza Święta z udziałem dzieci)
13.00
17:30 (nie jest odprawiana w okresie 1.07-31.08)
18:00
18.00
Spowiedź

Podczas każdej mszy świętej oraz w I-piątek mięsiąca od 16:00


Adoracja Najświętszego Sakramentu

Codziennie w małym kościele od 8:00 do 18:00