Rodzina rodzin

Charyzmatem Rodziny Rodzin jest duch wspólnoty, który wyraża się w modlitwie, pracy, tworzeniu więzi i solidarności między rodzinami.

RODZINA RODZIN to:

 • wspólne przeżywanie radości chrześcijańskiej,
 • formacja duchowa i intelektualna,
 • dni skupienia,
 • rekolekcje,
 • nocne czuwania modlitewne,
 • „Wakacje z Bogiem” dla dzieci, młodzieży, rodzin i seniorów,
 • akcja „Zima w mieście” – zajęcia dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych,
 • sympozjum „Ojcowizna” – poświęcone nauczaniu Księdza Prymasa Wyszyńskiego,
 • biuletyn informacyjny – miesięcznik „Rodzina Bogiem Silna”,
 • pielgrzymki krajowe i zagraniczne – stałe to: /Częstochowa – II niedziela października i Niepokalanów – III niedziela czerwca /,
 • obrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci (patrz: Duchowa adopcja dziecka poczętego),
 • pomoc charytatywna.

W Ośrodku Rodziny Rodzin odbywają się SPOTKANIA FORMACYJNE dla:

 • dzieci w wieku przedszkolnym i ze szkoły podstawowej,
 • młodzieży gimnazjalnej,
 • młodzieży szkół średnich,
 • małżeństw.

Adres Ośrodka RR:

00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 14

tel. (22) 621 02 82, fax (22) 625 10 83

e-mail: [email protected]

W naszej parafii wspólnota ta istnieje od 1972.

Spotkania odbywają się w pierwszy wtorek miesiąca po Mszy św wieczornej czyli około godz. 19:00 w sali parafialnej.

Jeżeli chcesz się do nas przyłączyć skontaktuj się (tel. kom. 536611405 lub e-mail:  [email protected] ), lub przyjdź na spotkanie.

Wspólnotą opiekuje się ks. Michał Wilski. Aktualności

rok temu

rok temu


Msze Święte
Dni powszednieNiedziela i święta
7:00 7:00
7:30
8.30
10.00
11.30 (Msza Święta z udziałem dzieci)
13.00
17:30 (nie jest odprawiana w okresie 1.07-31.08)
18:00
18.00
Spowiedź

Podczas każdej mszy świętej oraz w I-piątek mięsiąca od 16:00


Adoracja Najświętszego Sakramentu

Codziennie w małym kościele od 8:00 do 18:00