Zwana również „Służbą Porządkową”, została powołana, aby podczas pierwszej pielgrzymki Ojca Św., Jana Pawła II, do Polski, pomagać w utrzymaniu ładu i porządku.

Po zakończeniu pielgrzymki postanowiono pozostawić tę grupę, gdyż okazała się ona bardzo pomocna i od tej pory mężczyzni z „Totus Tuus” służą podczas wszystkich, ważniejszych uroczystości i wydarzeń kościelnych.

W naszej parafii mężczyźni z tej grupy biorą udział w procesjach i dyskretnie pilnują porządku podczas wielkich świąt kościelnych oraz wizyt ważnych gości.

Grupą opiekuje się ks. Proboszcz .

Spotkania odbywają się w każdy II czwartek miesiąca na wspólnej Mszy Świętej o godz. 18:00. Aktualności

rok temu

rok temu


Msze Święte
Dni powszednieNiedziela i święta
7:00 7:00
7:30
8.30
10.00
11.30 (Msza Święta z udziałem dzieci)
13.00
17:30 (nie jest odprawiana w okresie 1.07-31.08)
18:00
18.00
Spowiedź

Podczas każdej mszy świętej oraz w I-piątek mięsiąca od 16:00


Adoracja Najświętszego Sakramentu

Codziennie w małym kościele od 8:00 do 18:00