Stary kościół

Najcenniejszym zabytkiem jest kościół parafialny p.w. św. Marii Magdaleny, zbudowany w stylu wczesnego baroku, którego historia sięga XVI wieku. Z tego czasu pochodzi absyda i dzisiejsze prezbiterium, które w XVI wieku stanowiło nawę kościółka. W XVII wieku kościół rozbudowano. Klasycystyczna kruchta i zakrystia zostały dobudowane w XIX wieku.

Wnętrze

We wnętrzu kościoła obecnie znajduje się wiele cennych zabytków sztuki sakralnej. Przede wszystkim należy wymienić XVIII-wieczny barokowy główny ołtarz z obrazem przedstawiającym św. Marię Magdalenę pogrążoną w modlitwie (pod obrazem widnieje napis: August Strunge 1874; obraz był odnawiany m. in. przez malarza Jana Szewczyka). Obraz jest odsłaniany. Po jego opuszczeniu uwidacznia się wklęsła nisza, w której znajduje się XX-wieczna figura Najświętszego Serca Pana Jezusa. W górnej części ołtarza została wkomponowana rzeźba przedstawiająca postać św. Wawrzyńca. Prawdopodobnie z tym świętym wiąże się nazwa wsi Wawrzyszew, zwanej niegdyś Wawrzeńszewo.

Po obu stronach ołtarza usytuowane są naturalnej wielkości złocone figury aniołów. Po lewej stronie ołtarza znajduje się herb Szymachowskich – fundatorów kościoła. Po prawej stronie wnętrza kościoła umieszczona jest XVIII-wieczna chrzcielnica z białego piaskowca, zwieńczona miedzianą pokrywą. Z tego samego okresu pochodzą krucyfiksy umieszczone nad główną nawą i kruchtą oraz obrazy Najświętszej Maryi Panny Różańcowej oraz św. Jana Nepomucena spowiadającego królową czeską, żonę króla Wacława IV. W kościele znajduje się autentyczny, zachowany w dobrym stanie żyrandol flamandzki z 1894 roku.  Przed bocznym wejściem do kościoła stoi kamienna kropielnica, prawdopodobnie z przełomu XVI i XVII wieku.

Otoczenie

Stary kościół p.w. Św. Marii Magdaleny jest ogrodzony zabytkowym XIX-wiecznym murem. Na placu ustawiony jest drewniany krzyż misyjny, wokół niego klomb z kwiatami, pod którym umieszczono szczątki zmarłych wydobyte w trakcie remontu z terenu wokół kościoła (w ubiegłych wiekach zwyczajem było umieszczanie cmentarza w bezpośrednim otoczeniu kościoła). Na placu kościelnym rośnie wiele starych lip, będących pomnikami przyrody. Na placu znajduje się także zabytkowa dzwonnica z trzema dzwonami ufundowanymi przez parafian.
Msze Święte
Dni powszednieNiedziela i święta
7:00 7:00
7:30
8.00
9.00
10.00
11.00
12:00
13.00
16.00
17:30
18:00
18.00
19.00
Spowiedź

Podczas każdej mszy świętej oraz w I-piątek mięsiąca od 16:00


Adoracja Najświętszego Sakramentu

Codziennie w małym kościele od 8:00 do 18:00