Ruch Światło Życie

 Ruch Światło - Życie jest jednym z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II. Gromadzi ludzi różnego wieku i powołania: młodzież, dzieci, dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice. Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację Ruch Światło - Życie wychowuje dojrzałych chrześcijan i służy odnowie Kościoła przez przekształcanie parafii we wspólnoty wspólnot.


Znakiem Ruchu Światło - Życie jest starochrześcijański symbol fos-dzoe(gr) (gr. światło, życie splecione literą omega tworzące krzyż). 

Cel Ruchu Światło - Życie jest osiągany poprzez realizację programu formacyjnego. Każdy uczestnik Ruchu po ewangelizacji, prowadzącej do przyjęcia Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela, uczestniczy w formacji w grupie uczniów Jezusa, a następnie we wspólnocie diakonijnej, podejmując konkretną służbę (diakonię) w Kościele i świecie.

Struktura ruchu jest zgodna ze strukturą Kościoła małe grupy, do których należą uczestnicy Ruchu, zasadniczo tworzą jego wspólnotę w parafii. Wspólnoty Ruchu utrzymują ze sobą łączność spotykając się na Dniach Wspólnoty.


Odpowiedzialność za całość Ruchu sprawuje Moderator Generalny Ruchu Światło - Życie. Na szczeblu kraju, diecezji i parafii odpowiedzialność pełnią moderatorzy krajowi, diecezjalni i parafialni. Każdy moderator pełni swą posługą wraz z zespołem diakonii. Diakonię moderacji mogą pełnić zarówno osoby świeckie, jak i duchowne.

W naszej parafii diakonię moderacji pełni Magdalena Leczkowska, młoda dziewczyna "zapożyczona" ze wspólnoty parafii Dzięciątka Jezus. Wspólnota podejmuje w naszej parafii wiele inicjatyw: 

  • w ostatnią niedzielę miesiąca prowadzi adorację z modlitwą w intencji parafian (po Mszy Św. o godz. 1800)
  • organizuje konferenje i spotkania na tematy dotyczące naszej codzienności, jak radzić sobie z różnymi trudnościami w życiu
  • włącza się w prowadzenie oprawy liturgicznej na Mszy Św dla młodzieży (niedziela godz. 1800)
  • włącza się w prowadzenie liturgii Triduum Paschalnego
  • i wiele innych...

Grupą opiekuje się ks. Michał Wilski.
Spotkania wspólnoty odbywają się w niedzielę o godz. 1900.

Oficjalna strona Ruchu Światło - Życie
Oficjalna strona Oazy Archidiecezji Warszawskiej  Aktualności

rok temu

rok temu


Msze Święte
Dni powszednieNiedziela i święta
7:00 7:00
7:30
8.30
10.00
11.30 (Msza Święta z udziałem dzieci)
13.00
17:30 (nie jest odprawiana w okresie 1.07-31.08)
18:00
18.00
Spowiedź

Podczas każdej mszy świętej oraz w I-piątek mięsiąca od 16:00


Adoracja Najświętszego Sakramentu

Codziennie w małym kościele od 8:00 do 18:00