Legion Maryi:

  • jest stowarzyszeniem katolików, uformowanych na wzór legionu rzymskiego, którzy pod przewodnictwem Maryi Niepokalanej wspierają nieustannie wszelkie działania Kościoła na polu ewangelizacyjnym.
  • opiera swą działalność na zawierzeniu Maryi, naśladowaniu Jej wiary, pokory i pełnej poświęcenia miłości.
  • Legioniści głęboko wierzą, że moc Maryi z Bożego postanowienia nie ma granic, dlatego za Jej wstawiennictwem starają się wzrastać w świętości i innym w tym dopomagać. Z tego wynikają zadania legionowe.
  • Nazwa Legion wskazuje gotowość jej członków do walki ze złem i stałą dyspozycyjność w służbie Kościołowi, zwłaszcza parafialnemu.
  • Członkiem Legionu Maryi może być każdy katolik, prowadzący życie chrześcijańskie, który z miłości do Maryi gotowy jest wypełnić obowiązki wynikające z przynależności do Legionu – modlitwy i zadań legionowych.
  • Zapraszamy na spotkania formacyjne w każdy wtorek od godz. 19.00 do domu parafialnego.
  • Opiekunem duchowym jest ks. Michał, osobą odpowiedzialną jest legionowa siostra Renata.


 Aktualności

rok temu

rok temu


Msze Święte
Dni powszednieNiedziela i święta
7:00 7:00
7:30
8.30
10.00
11.30 (Msza Święta z udziałem dzieci)
13.00
17:30 (nie jest odprawiana w okresie 1.07-31.08)
18:00
18.00
Spowiedź

Podczas każdej mszy świętej oraz w I-piątek mięsiąca od 16:00


Adoracja Najświętszego Sakramentu

Codziennie w małym kościele od 8:00 do 18:00