Polega na tym…


EWANGELIA (Mt 5,17-19)
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim”.


 

 

Stać na straży Ewangelii.

Stać na straży wartości.

Stać na straży bożego prawa.

 

Nie polega na tym, by pilnować ludzi.

Nie polega na tym, egzekwować od innych.

Nie polega na tym, by dostosowywać do bieżącej mody.

 

Polega na tym, że to ja pierwszy uczę się tego.

Polega na tym, że to ja pierwszy to wypełniam.

Polega na moim świadectwie, wśród wzburzonych fal świata.

 

 


Może warto udostępnić znajomym?Msze Święte
Dni powszednieNiedziela i święta
7:00 7:00
7:30
8:30
10:00
11:30 (dla rodzin)
13:00
17:30
18:00 18:00 (dla młodzieży)
Spowiedź

Podczas każdej mszy świętej oraz w I-piątek mięsiąca od 16:00


Adoracja Najświętszego Sakramentu

Codziennie w małym kościele od 8:00 do 18:00